top of page

privacy statement

wat doet Studio Stil met jouw gegevens?

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Studio Stil.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Studio Stil gebruikt alleen gegevens die nodig zijn voor het geven van yogalessen.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geinteresseerden in yoga
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Studio Stil worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren.
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan Studio Stil, je abonneert op de Nieuwsbrief, of een proefpakket aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van Studio Stil toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van de Studio Stil. Wij werken met een online reservatiesysteem www.momoyoga.nl/studiostil. De gegevens die hierop worden doorgegeven zijn veilig en worden niet voor andere doeleinden dan reservatie gebruikt. Je kan je vrijblijvens inschrijven en ook weer uitschrijven op onze nieuwsbrief via de knop rechtsbovenaan. Lees hun privacy statement via www.momoyoga.com/nl/privacy

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag.
Studio Stil verzamelt informatie over bezoeken aan de website Studio Stil. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag.
Een aantal keer per maand verstuurd Studio Stil een digitale Nieusbrief via he online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Hoe gaat Studio Stil met mijn persoonsgegevens om?

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier m.b.t. yogavakantie of workshop. 

Wanneer er foto's gemaakt worden tijdens een activiteit wordt er steeds toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. 

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de studio of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. 

Privacy statement momoyoga kan je hier nalezen. https://www.momoyoga.com/nl/privacy

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen via www.momoyoga.nl/studiostil kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Stuur ons een mailtje.

bottom of page